Werkatelier Duurzame Keten

Introductie van het werkatelier

Tijdens de kick-off van het werkatelier, in februari ‘22, realiseerden wij ons dat Facility Management de uitgesproken positie binnen de werkomgeving heeft om een significante invulling van de duurzaamheidsopgave te bewerkstelligen. Want: FM is van nature een impactmaker en een verbinder. Vanuit haar rol en positie kan zij bewustzijn en belang creëren in het landschap van stakeholders. Daarnaast heeft ons werk een directe verbinding- en impact- op duurzaamheid. We realiseerden ons ook dat er belemmeringen zijn die ons tegenhouden maximale impact te maken. Denk bijvoorbeeld aan belangen, angst, ontbreken van motivatie, kennis, resources of prioriteit.

Door dit landschap met elkaar te analyseren creëerden we inzicht in de mate van invloed die wij, als facilitair professionals, op deze belemmeringen kunnen uitoefenen. Het resultaat geeft een positief perspectief: we kunnen de belemmeringen grotendeels tenietdoen en vanuit onze rol de bijdrage van onze werkomgeving aan de verduurzaming van Nederland sterk laten groeien.

Met dit in gedachte is de volgende opdracht voor ons werkatelier:

Hoe zorgen we ervoor dat we, vanuit waarde, duurzame dienstverlening in de facilitaire keten weten te realiseren met maximale impact op People, Planet en Purpose?  
Zodanig dat:
  • We als facilitair professionals werken vanuit eenzelfde wereldbeeld en een gezamenlijke visie;
  • De potentiële bijdrage van ons vakgebied zichtbaar is en wordt benut;
  • We altijd binnen 12 maanden in staat zijn een facilitaire keten duurzaam in te richten om meer impact te maken. 

Wat is het doel?

Ons doel is om praktisch toepasbare kennis en waardevolle inzichten met het vakgebied te delen door te doen! Door middel van sociale innovatie voeren we experimenten uit die leiden tot zichtbare en meetbare resultaten. Door klein te beginnen en dit stap voor stap te doen, willen we onze impact uiteindelijk maximaliseren in de Nederlandse werkomgeving.

De ambitie die we daar als facilitair professionals bij hebben:

  • We gaan de keten als professionals significant beïnvloeden en faciliteren, van beleid, uitvoering en aansluiting tot resultaat;
  • We brengen opdrachtgevers en –nemers in verbinding op dit onderwerp;
  • We elimineren de ‘lastigheid’ en belemmeringen.

Meer weten over het werkatelier Duurzame Keten?

Dat kan! Vul snel ons contactformulier in of neem direct contact op via info@nextlevel.fm. We plannen graag een afspraak in om samen de mogelijkheden te onderzoeken.