Werkatelier Duurzame Inzetbaarheid

Introductie van het werkatelier

Het begrip duurzame inzetbaarheid is multi-interpretabel. Voor het werkatelier van Next Level FM gaat het om meer dan alleen gezondheid en vitaliteit van medewerkers.  Het gaat bijvoorbeeld ook om medewerkers eigenaarschap te geven over hun ontwikkeling en zo een gezonde door-, uit- en instroom te genereren. Verder heeft duurzame inzetbaarheid betrekking op de multi-inzetbaarheid en daarmee multi-party samenwerking in de keten. Van medewerkers vraagt dit vaardigheden en flexibiliteit om voortdurend met veranderingen in hun werk om te gaan en te blijven leren.

Een ander belangrijk aspect is zorgen dat facilitair medewerkers volwaardig onderdeel kunnen zijn van de organisatiestructuur en -cultuur op de locaties waar ze werken. Op die manier hebben ze het gevoel erbij te horen en zullen ze eerder geneigd zijn risico’s te nemen in hun eigen ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is om facilitair medewerkers ook gebruik te laten maken van de faciliteiten die op locatie aanwezig zijn voor bijvoorbeeld sport.

Met dit in gedachte, formuleerden wij de volgende kernvraag voor ons werkatelier:

Hoe kunnen we ervaringen en slimme methodieken samenbrengen om op het gebied van leren, ontwikkelen en samenwerken een vitale en gezonde werkomgeving te realiseren waar duurzame inzetbaarheid centraal staat?
Zodanig, dat:
  • Medewerkers eigenaarschap nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject;
  • Het een ketenverantwoordelijkheid is dat medewerkers gezond en vitaal kunnen werken;
  • Het leren en ontwikkelen een integraal onderdeel wordt van het werk (werken = leren);
  • Naast formeel leren ook het informeel leren wordt ontwikkeld;
  • We meer gebruik maken van elkaars competenties om slimmer en gezonder te werken.

 Wat is het doel?

Om organisaties te ondersteunen zich ‘gereed te maken voor de nieuwe tijd’, is het doel van het werkatelier om kennis en ervaringen op te doen met betrekking tot ketenbrede duurzame inzetbaarheid. Het succes van het werkatelier ligt in het ondersteunen en stimuleren van duurzame inzetbaarheid die verder gaat dan gezondheid, vitaliteit en een leven lang leren. Maar ook hoe facilitaire bedrijven met elkaar in de keten in gezamenlijkheid invulling kunnen geven aan dit belangrijke onderwerp.

De ambitie die we daar als facilitair professionals bij hebben:

  • Een omgeving creëren waar medewerkers eigenaarschap kunnen nemen over hun eigen ontwikkeltraject;
  • Facilitair medewerkers volwaardig onderdeel laten zijn van de organisatie waar ze de werkzaamheden verrichten;
  • Het facilitair werkveld aantrekkelijker maken door verbreding van het takenpakket door samen te werken in een duurzaamheidscoalitie.

Meer weten over het werkatelier Duurzame Inzetbaarheid?

Dat kan! Vul snel ons contactformulier in of neem direct contact op via info@nextlevel.fm. We plannen graag een afspraak in om samen de mogelijkheden te onderzoeken.