Opleiding: Conflict competent samenwerken in FM

Tegenstrijdige belangen: in complexe samenwerkingen zijn conflicten nauwelijks te vermijden!

Conflict is onlosmakelijk verbonden met de aard van de samenwerking, dynamiek en werkzaamheden binnen het FM-domein. Het FM-domein kenmerkt zich door verschillen van inzicht, interpretaties en daarmee ook door conflicten. Deze conflicten zorgen voor stress en ergernis bij de betrokken professionals.

De opleiding bestaat uit een korte online introductiebijeenkomst en 3 opleidingsdagen verspreid over een aantal maanden. Er vinden ook twee online voortgangsmomenten plaats. We sluiten het traject af met een terugkommiddag. 

Wat levert de opleiding je op? 

Met de opleiding vergroot je je toegevoegde waarde als samenwerkingsprofessional:

Je krijgt:

  • Een scherp zintuig voor onderhuidse spanningen in de samenwerking en potentiële conflictsituaties;
  • Begrip voor de verschillende aspecten die hierin een rol spelen en het vermogen om die te herkennen en te doorgronden;
  • Inzicht op je eigen gedrag tijdens samenwerkingsconflicten en hoe je ook anders kan handelen;
  • Handvatten om constructiever en bewuster met conflictsituaties om te gaan, om de negatieve effecten te beheersen en er juist positieve kracht uit te halen;
  • Vaardigheden en technieken om een (potentieel) conflict te de-escaleren en een veilige, werkbare omgeving te creëren waarin samenwerkende professionals conflicten duurzaam op weten te lossen en zo de samenwerking te versterken

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs
We helpen je graag om je leervraag zo scherp mogelijk te formuleren in een persoonlijk adviesgesprek, zodat je weet welke opleiding het best bij jou past. Bel of mail ons via: info@nextlevel.fm | 06 – 39 08 19 89.

Module 1 – Waar gaat het mis in de interactie en hoe dit op te lossen

In de eerste module staat centraal hoe conflicten binnen samenwerkingen ontstaan en hoe dit opgelost kan worden. In samenwerkingsverbanden liggen de oplossingen vaak in het relationele en culturele vlak. Het is dus essentieel dat je inzicht hebt in de psychologische, sociologische aspecten om zo te achterhalen waar het mis gaat in de interactie. Verder wordt ingegaan op hoe een samenwerking ingericht wordt in het facilitair domein, zodat een conflict voorkomen of opgelost kan worden.

Module 2 – Een positieve, veilige en effectieve omgeving creeren om samen te werken

In de tweede module wordt ingegaan op de omgeving die noodzakelijk is om een gezonde samenwerking tot stand te laten komen. Daarbij is het van belang om verder te kijken dan de relaties tussen personen. Juist omdat het facilitair domein in werkelijkheid om complexe systemen gaat waar deze personen onderdeel van uitmaken. Daarbij is het noodzakelijk om een positieve, veilige en effectieve omgeving te creëren om verschil en conflict naar gedragen oplossingen te dirigeren. 

Module 3 – Inzicht in je eigen handelen en samenwerkingsconflict 

In de laatste module wordt gereflecteerd op het eigen gedrag dat je vertoont en hoe jij je opstelt in conflictsituaties. Vanuit deze inzichten ga je anders kijken naar je eigen samenwerkingssituatie waarin ongetwijfeld ook conflicten spelen. Zo krijg je de tools in handen om communicatie, mens, proces en inhoud zo op elkaar af te stemmen dat conflicten niet tot een breuk leiden, maar juist de samenwerking verstevigen.

Terugkomdag

Op de terugkomdag sluiten we de opleiding af door de individuele cases van ieder van de deelnemers te bespreken. Hierbij gaan we uiteraard ook in op datgene we afgelopen periode hebben geleerd.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs
We helpen je graag om je leervraag zo scherp mogelijk te formuleren in een persoonlijk adviesgesprek, zodat je weet welke opleiding het best bij jou past. Bel of mail ons via: info@nextlevel.fm | 06 – 39 08 19 89.

Module 1* Ma 4 november 2024 09.30 – 17.00
Module 2 Di 5 november 2024 09.30 – 17.00
Online voortgangsmoment Di 10 december 2024 15.00 – 17.00
Module 3 Di 17 december 2024 09.30 – 17.00
Online voortgangsmoment Di 14 januari 2025 15.00 – 17.00
Terugkomdag Di 4 februari 2025 13.00 – 17.00

Tijdens alle fysieke bijeenkomsten is de lunch inbegrepen.

*In de avond dineren we samen (inbegrepen) en het is mogelijk te overnachten op het landgoed. De overnachting is voor eigen rekening à €80,-.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs
We helpen je graag om je leervraag zo scherp mogelijk te formuleren in een persoonlijk adviesgesprek, zodat je weet welke opleiding het best bij jou past. Bel of mail ons via: info@nextlevel.fm | 06 – 39 08 19 89.

Informatie

Prijs                    € 2.499,- (excl. BTW                                    en overnachting)

Duur                  4 dagen

Start                  Ma 4 november 2024

Locatie             Landgoed Zonheuvel,                                Doorn